fluor


Green toothbrush with toothpaste on white background
O skuteczności przeciwpróchnicowej pasty do zębów decyduje w dużej mierze zawartość w niej fluoru. Złotym standardem w pasach dla dorosłych jest 1450-1500 ppm F. Informację o tym znajdą Państwo na liście składników umieszczonej na opakowaniu. Niższa zawartość fluoru w dziecięcych pastach do zębów podyktowana jest ich mniejszą zdolnością do prawidłowego […]

Kilka słów o fluorze…